Become a Member

Kahurangi Blue

Kahurangi Blue holds a special partnership status as the voice of Māori within the NZ National Party. This status reflects the desires and needs of our people within iwi, hapū and whanau to fulfil our aspiration for more Māori representation in the National Party at local, regional & board level, and ultimately increase our party vote by attracting more Māori voters in both Māori and General Electorates.

Kahurangi Blue will lead discussion about what policies will best promote M ori health, wealth and wellbeing in the future.

The NZ National Party has stated it is about enabling M ori to lead on their own solutions; Kahurangi Blue is an important partner on this journey towards realising a positive and assertive voice for Maori and a better Aotearoa New Zealand.

“Kikorangi te tai, Kahurangi te taonga” - (A blue tide, a blue treasure)

Kahurangi

He ahurei te nohoanga a Kahurangi i roto i te Rōpū Nāhinara, inarā koia te waha kōrero a te pāti i ngā take Māori. He whakaatatanga tēnei āhuatanga i ngā hiahia me ngā tūmanako a ngā iwi, ngā hapū me ngā whānau, kia nui ake ngā Māori i ngā peka me ngā rohe me ngā poari a te Rōpū Nāhinara kia aha ai, kia nui ake ai te pōti ā-pāti ka whiwhia, mā te kukume mai i te nui kai- pōti Māori kei roto i ngā rohe pōti Māori, rohe pōti Auraki rānei.

Mā ngā mema o Kahurangi e ārahi i ngā whitiwhitinga kōrero mō ngā kaupapa here ka hiki ake i te hauora, te ōhanga me te noho pai a te Māori ngā tau kei mua i te aroaro.

Kua takoto te kupu a te Rōpū Nahinara o Aotearoa/Niu Tīreni e mea ai, kei te kaha tautokona te Māori ki te whai i ngā huarahi e puta ai tōna ihu; whāia, he wāhi taketake i te kāhui o Kahurangi kia rongohia ai te kaha hiki ake o te ao Māori me Aotearoa puta rawa.

“Kikorangi te tai, Kahurangi te taonga” - (A blue tide, a blue treasure)